1.
Văn Đông N, Hoàng Tuấn P. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XQUANG GÃY XƯƠNG HÀM TRÊN TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI. VMJ [Internet]. 28 Tháng Chạp 2022 [cited 1 Tháng Ba 2024];520(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3727