1.
Thị Huyền Trang N, Quang Trung N, Mạnh Phương H. TỔNG QUAN ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT BỔ TRỢ TRƯỚC TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ VẢY HẠ HỌNG GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN. VMJ [Internet]. 28 Tháng Chạp 2022 [cited 1 Tháng Ba 2024];520(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3735