1.
Thị Kiều My T, Thị Hà H, Hữu Trường N, Thị Thiết Đào, Quốc Khánh B. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÔNG CẦM MÁU Ở THAI PHỤ LUPUS TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ [Internet]. 28 Tháng Chạp 2022 [cited 3 Tháng Ba 2024];520(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3750