1.
Đình Luyến L, Xuân Tài B, Thị Thu Hường N, Thị Ngọc Anh Đàm. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ BẢO HIỂM Y TẾ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT HỆ BÁC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021. VMJ [Internet]. 28 Tháng Chạp 2022 [cited 1 Tháng Ba 2024];520(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3759