1.
Lý Thịnh Trường N, Quang Vịnh T. HẸP KHÍ QUẢN BẨM SINH DO VÒNG SỤN KHÉP KÍN: KẾT QUẢ BAN ĐẦU PHẪU THUẬT TRƯỢT TẠO HÌNH KHÍ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ [Internet]. 28 Tháng Chạp 2022 [cited 1 Tháng Ba 2024];520(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3763