1.
Quang Huy T, Gia Huệ Đinh, Thanh Hải N, Quang Tuyển Đỗ, Việt Dũng T. NĂNG LỰC ĐIỀU DƯỠNG ĐÁP ỨNG ĐẠI DỊCH COVID–19 TẠI CÁC TUYẾN BỆNH VIỆN KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM NĂM 2021. VMJ [Internet]. 28 Tháng Chạp 2022 [cited 4 Tháng Hai 2023];520(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3775