1.
Thị Hằng L, Thị Phương Thủy N. LOÃNG XƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH. VMJ [Internet]. 28 Tháng Chạp 2022 [cited 4 Tháng Hai 2023];520(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3777