1.
Văn Tuận N, Văn Sỹ N. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA PHỔ BỆNH VIÊM TỦY THỊ THẦN KINH. VMJ [Internet]. 28 Tháng Chạp 2022 [cited 3 Tháng Ba 2024];520(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3778