1.
Thị Dung V, Đình Âu H. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ NIỆU ĐẠO NỮ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP TIỂU TIỆN KHÔNG TỰ CHỦ KHI GẮNG SỨC. VMJ [Internet]. 28 Tháng Chạp 2022 [cited 24 Tháng Ba 2023];520(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3781