1.
Trần Đình H, Ngô TH. KẾT QUẢ GHÉP DA ĐẦU MẢNH MỎNG TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG BỎNG SÂU Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN BỎNG QUỐC GIA LÊ HỮU TRÁC. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 11 Tháng Chạp 2023];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4605