1.
Nguyễn TTH, Vũ TH, Đỗ HN. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẠI ĐƯỜNG TIÊU HÓA. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 24 Tháng Hai 2024];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4607