1.
Nguyễn TT, Trần KD. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CÙNG ĐÒN BẰNG NẸP KHÓA MÓC KHÔNG TÁI TẠO DÂY CHẰNG QUẠ ĐÒN. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 11 Tháng Chạp 2023];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4608