1.
Cao BN, Phạm TMP. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NẤM THÂN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 18 Tháng Năm 2024];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4609