1.
Trần KS, Ngô HT, Trần Đặng Đăng K, Nguyễn TD. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BLOCK NHĨ THẤT CAO ĐỘ BẰNG ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 24 Tháng Sáu 2024];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4611