1.
Đỗ Đức T, Phạm NT, Đinh CT, Trần MA, Nguyễn TN, Nguyễn Đức T. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG BA NGÀY ĐẦU BỊ BỆNH. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 20 Tháng Sáu 2024];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4618