1.
Phạm HK, Dương QH, Nguyễn QD, Trần THT, Vũ VK. NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM EBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY TẠI VIỆT NAM. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 27 Tháng Ba 2023];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4620