1.
Trần TT, Phan TD. HIỆU QUẢ CẢI THIỆN THỊ LỰC SAU ĐẶT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO PANOPTIX. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 11 Tháng Chạp 2023];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4623