1.
Đỗ HK, Trần TH. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA PHÁC ĐỒ PACLITAXEL – CARBOPLATIN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN MUỘN TIẾN TRIỂN SAU ĐIỀU TRỊ THUỐC EGFR TYROSINE KINASE. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 11 Tháng Chạp 2023];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4624