1.
Hoàng Đình Âu, Doãn VN. VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ U XƠ TỬ CUNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 20 Tháng Sáu 2024];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4628