1.
Nguyễn THG, Bùi HN, Lê VG, Văn Đình H, Nguyễn QV. THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG VI RÚT SARS-COV-2 Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA VÀ PFIZER. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 27 Tháng Ba 2023];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4629