1.
Trương V Đạt, Đoàn THT, Dương HL, Phan NHB, Trần QA, Bùi VN, Dương VT, Dương TTH. CHỈ SỐ HẠNH PHÚC WHO-5 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN MẮC COVID 19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: MỘT KHẢO SÁT CẮT NGANG. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 2 Tháng Mười 2023];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4632