1.
Nguyễn HLC, Nguyễn NQ, Nguyễn LTT. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT SỬA CHỮA BỆNH GIÁN ĐOẠN QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ KÈM THÔNG LIÊN THẤT TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 24 Tháng Sáu 2024];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4633