1.
Hoàng GD, Nguyễn VT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MẤT VỮNG C1-C2 TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 20 Tháng Sáu 2024];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4636