1.
Lê TMP, Đỗ TTH. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG ĐIỀU TRỊ COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG Ở XÃ LA SƠN, HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 18 Tháng Sáu 2024];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4637