1.
Nguyễn TTH, Nguyễn MQ, Nguyễn TV, Lê Đức M, Lâm VC, Đặng VE. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÀN NHANG BẰNG LASER PICO GIÂY ND: YAG BƯỚC SÓNG 532NM. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 20 Tháng Sáu 2024];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4640