1.
Nguyễn HH, Ngô HS, Trần TH, Trần NPA, Dương TH. TẠO HÌNH ÂM ĐẠO BẰNG VẠT ĐẠI TRÀNG XÍCH MA CÓ CUỐNG MẠCH NUÔI KẾT HỢP NỘI SOI HỖ TRỢ: NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM VÀ NHÌN LẠI Y VĂN. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 1 Tháng Ba 2024];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4641