1.
Phạm TH, Nguyễn TH, Thân TN, Bùi VC, Phạm VT. PHÂN TÍCH CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN TỈNH KIÊN GIANG BA NĂM, 2018 ĐẾN 2020. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 21 Tháng Bảy 2024];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4646