1.
Đỗ Đức T, Phạm NT, Đinh CT, Nguyễn Đức T, Nguyễn TPN. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG 3 NGÀY ĐẦU. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 23 Tháng Ba 2023];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4648