1.
Trần TT, Phan TD. TỒN DƯ KHÚC XẠ SAU PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO PANOPTIX. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 18 Tháng Năm 2024];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4653