1.
Lê T Đức, Bùi TL. ĐẶC ĐIÊM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TỤY GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN, DI CĂN TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 6 Tháng Sáu 2023];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4655