1.
Đỗ HK, Nguyễn TNH. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN NƯỚC BỌT GIAI ĐOẠN MUỘN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT PHÁC ĐỒ CAP. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 18 Tháng Năm 2024];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4656