1.
Nguyễn XH, Vũ VT, Trần TH. NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ PROGESTERONE VỚI TỶ LỆ THAI LÂM SÀNG TRONG CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 2 Tháng Mười 2023];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4658