1.
Đặng TL, Nguyễn VS, Dương QT, Đàm TTL. ĐẶC ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG CỦA TRẺ SINH NON TRONG 6 THÁNG ĐẦU TẠI THÁI NGUYÊN. VMJ [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 26 Tháng Hai 2024];524(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4659