1.
Lương T Đạt, Lê TD, Dương TH, Trần BL, Thân VS, Nguyễn T Đạt, Nguyễn NS, Trần QL, Nguyễn HN. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER DƯỚI HƯỚNG DẪN X-QUANG SỐ HOÁ XOÁ NỀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 14 Tháng Sáu 2024];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5270