1.
Nguyễn TN, Lê QT, Nguyễn TTH. KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ TRƯỚC MỔ UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP GIAI ĐOẠN II, III TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 5 Tháng Sáu 2023];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5273