1.
Nghiêm PT, Lê TDT. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH CỦA HOẠI TỬ RUỘT NON DO TẮC RUỘT THẮT NGHẸT VÀ TẮC MẠCH MẠC TREO. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 1 Tháng Ba 2024];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5275