1.
Hoàng Đình Âu, Vương TH. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA SINH THIẾT MÀNG HOẠT DỊCH DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ BỆNH LÝ KHỚP HÁNG. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 1 Tháng Chạp 2023];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5277