1.
Đỗ Đình T, Trần NN, Trần QH, Lê Đức T, Nguyễn HVT. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÔ CẢM GÂY MÊ PROPOFOL KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ ĐÍCH CHO NỘI SOI TÁN SỎI NIỆU QUẢN NGƯỢC DÒNG TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT CAO VÀ TIÊU HÓA HÀ NỘI. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 2 Tháng Chạp 2023];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5281