1.
Nguyễn HL, Vũ D, Ngô XL. MỨC ĐỘ LO LẮNG VỀ CÁI CHẾT CỦA HỌC VIÊN ĐIỀU DƯỠNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TRƯỜNG Y DƯỢC THÁI NGUYÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 3 Tháng Ba 2024];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5294