1.
Lê TL, Huỳnh G, Nguyễn PHN, Đặng TA. TUÂN THỦ DÙNG THUỐC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH MẠN TÍNH. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 14 Tháng Sáu 2024];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5297