1.
Nguyễn KS, Nguyễn HD, Lý XQ. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT THANH QUẢN TOÀN PHẦN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THANH QUẢN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2021. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 18 Tháng Năm 2024];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5299