1.
Nguyễn XK, Nguyễn VB. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM NÃO MÔ CẦU VÀ NHÓM HUYẾT THANH PHỔ BIẾN. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 14 Tháng Sáu 2024];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5302