1.
Hoàng TNL, Trần ST, Phan TTG, Đoàn TKP, Nguyễn TC, Nguyễn TC, Đoàn TTH, Trần DC, Trần DC. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIẾN THỂ DI TRUYỀN GÂY TĂNG NGUY CƠ HUYẾT KHỐI Ở PHỤ NỮ MẤT THAI TÁI DIỄN. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 3 Tháng Ba 2024];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5306