1.
Lê DHH, Nguyễn Đoàn HAP, Trần QV, Nguyễn MH. KHẢO SÁT VÀ THEO DÕI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG SARS-COV-2 Ở NHÂN VIÊN Y TẾ ĐÃ TIÊM NGỪA HƠN 12 TUẦN. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 2 Tháng Mười 2023];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5312