1.
Nguyễn TTH, Nguyễn TT, Vũ TT. NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NT-PROBNP LÚC MỚI NHẬP VIỆN VỚI BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN RUNG NHĨ KHÔNG DO BỆNH VAN TIM. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 16 Tháng Bảy 2024];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5313