1.
Võ TTL, Nguyễn HD, Lý XQ. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN SAU CẮT THANH QUẢN BÁN PHẦN. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 5 Tháng Sáu 2023];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5314