1.
Nguyễn TTT, Vũ MH. ẢNH HƯỞNG CỦA BỘ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG AGELOC TR90 TRÊN HUYẾT HỌC VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HÓA CỦA ĐỐI TƯỢNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ NGUYÊN PHÁT. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 1 Tháng Ba 2024];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5324