1.
Đỗ QT, Phạm NB, Bùi X Đạt, Lê Đức S, Trần TTH, Trương VD. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI THỰC HÀNH SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ BẰNG KHÁM VÚ LÂM SÀNG CỦA NỮ CÔNG NHÂN Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP DỆT MAY TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 1 Tháng Chạp 2023];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5327