1.
Phạm HN, Đặng TNT. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 16 Tháng Bảy 2024];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5328