1.
Nghiêm PT, Nguyễn TV. VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN ĐỘ GIAI ĐOẠN T UNG THƯ BÀNG QUANG. VMJ [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 26 Tháng Hai 2024];526(1A). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5332